Gróf Széchényi Ferenc

Gróf Széchenyi István kitüntetésekkel

Nyelvtan órán komoly dilemmát okoz a tanulóknak, ha le kell írni az Országos Széchényi Könyvtár és a Széchenyi István Emlékmúzeum nevét. A tulajdonnevek helyesírására még oda tudnak figyelni, de az ékezetek már problémát jelenthetnek. A két intézmény elnevezése ugyanis az alapítókra emlékeztet. Ráadásul ugyanabból a családból! Apa és fia és mégis más az írásmód.
A család történetének legavatottabb ismerője, Bártfai Szabó László, aki három terjedelmes kötetben foglalta össze kutatásainak eredményeit, István testvéreiről szólva mindig két ékezetet használt (Széchényi Lajos, Széchényi Franciska, Széchényi Zsófia, Széchényi Pál), akárcsak az apa, Ferenc illetve az ősök esetében. A legkisebb testvér családneve azonban már csak egy ékezetet tartalmazott.
A terjedelmes műben Bártfai Szabó sem találja a magyarázatot az ékezet elmaradására, de az írásmódot, azaz a testvérek, az ősök és a leszármazottak névhasználatára kitér befejező művének végén.
A következőket írja: "Az 1905 február 16-án tartott ülés (ti. családi gyűlés) a család nevének egységes írásmódját így határozza meg: Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi, nem követi tehát István grófot, a ki egyébként 1822-ig szintén két ékezettel írta nevét." (Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. III. kötet 1820-1920 Budapest, 1926. 589. o.)
A családi tanács határozata ellenére még ma is találkozunk a kétféle írásmóddal. István leszármazottai következetesen egy ékezettel írják a nevüket, de a Pál és Lajos ágból származók között is előfordul ( a fentiek szerint helytelenül) az é e a családnévben.
Az írott médiákban pedig teljes a zavar. Általános, hogy minden megszólaltatott Széchényit István leszármazottjának tartanak és az egy ékezetes írásmóddal közlik a neveket.

Például ha az olvasó az interneten rákeres a híres vadászra, Széchenyi Zsigmondra, a neve ebben a formában fog megjelenni!.
Életrajzában a következő olvasható: "Gróf Széchenyi Zsigmond, a Nemzeti Múzeum alapítójának, Széchényi Ferenc grófnak ükunokája. Dédapja volt Széchényi Lajos, Istvánnak, a "legnagyobb magyarnak" testvérbátyja.
Szülei: édesapja, gr. Széchenyi Viktor földbirtokos és gazdálkodó, édesanyja, gr. Ledebur Wicheln Karolina (http://hu.wikipedia.org)
.
Ez a bejegyzés is bizonyítja a rendezetlenséget, a szerkesztők figyelmetlenségét.

Úgy gondolom, akkor járunk el helyesen ebben a kérdésben, ha írásban követjük és elfogadjuk az 1905. évi családi gyűlés határozatát, szóban pedig
[S Z É CS É NY I]-nek ejtjük a grófi család nevét.
A Legnagyobb Magyar falujában a fentebb leírtakkal, úgy érzem, tisztában kell lennünk és a hozzánk ellátogatóknak tovább adni ezeket az ismereteket.Támogatóink:


EU-Agro Kft.