Széchenyi István miniszteri dolgozó szobája

A kastély újjáépítése a háborús pusztulása után sokáig váratott magára. Az sem dőlt el hosszú ideig, hogy a felújítást követően milyen funkcióra lesz alkalmas az egykori grófi lakóhely. A rekonstrukciós munkák 1969-ben kezdődtek, és addigra kialakult, hogy Széchenyi István életével foglalkozó kiállítás kap helyet az épületben. A Széchenyi István Emlékmúzeum gyűjteménye a legnagyobb az országban, amely egy történelmi személynek állít emléket.
A múzeum anyagának összegyűjtésében, a szakmai munka koordinálásában elévülhetetlen érdemeket szerzett dr. Környei Attila történész, aki haláláig (2000) igazgatója volt a múzeumnak.
A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum a létrehozója, - és alapításától napjainkig háttérintézménye - az 1975-ben alakult Országos Széchenyi Kör-nek.

A főépület 1973-ban, a Széchenyi-szárnynak nevezett nyugati épületrész 1985-ben készült el.
A Múzeum főépületében, a földszinten Széchenyi István életének emlékeit állították ki.
Itt látható, pl. Széchenyi miniszteri dolgozószobájának berendezése, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia bocsátott a múzeum rendelkezésére.

Ugyancsak itt tekinthetjük meg a család történetét bemutató, valamint Széchényi Ferenccel kapcsolatos kiállítási anyagot is.
Az emeleti termekben Széchenyi István közéleti munkásságát, gazdasági tevékenységét, műszaki alkotásait szemlélhetjük meg. A nagyteremben látható a kastély egyetlen megmaradt rokokó kályhája, a falakon pedig neves művészek Széchenyi Istvánt és a család más tagjait ábrázoló festményei láthatóak.

Helyet kapott itt a folyamszabályozásokkal (Duna, Tisza), a közlekedésfejlesztéssel, (gőzhajózás, vasút), az úthálózat korszerűsítésével, megépítésével kapcsolatos tárgyi és képi anyag, valamint a korszerű majorgazdálkodás, ló, juh- és selyemhernyó-tenyésztés, gőzmalomépítés dokumentumai.
A folyosó benyílóban például a Lánchíd építéstörténete követhető nyomon, amely kiállítás különleges darabja az alapkő letételénél használt ezüst vakolókanál.
Az épület keresztszárnyában, a Széchenyi- szárny emeletén az Országos Műszaki Múzeum anyagai:
"A magyar ipar Széchenyitől a XX. századig" c., és a "A magyar pénzverés történte" kaptak állandó kiállítási lehetőséget.

A Széchenyi István Emlékmúzeum elérhetőségei:

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
Tel.: 99 / 360 023
Tel./ fax : 99 / 360 260
E-mail: nagycenk@gymsmuzeum.hu

Kiállítások:

  • Gróf Széchenyi István élete és munkássága.
  • A magyar ipar a reformkortól a XX. századig.
  • A magyar pénzverés története.

Nyitvatartás:

  • április 1-től október 31-ig: 10-től 18 óráig
  • november 1-től március 31-ig: 10-től 14 óráig

Hétfőnként a múzeum nem látogatható!
Pénztárzárás: a múzeum zárása előtt 30 perccel.
Ünnepek előtt kérjük érdeklődjenek a nyitvatartásról.

Belépődíj:

  • Teljesárú (felnőtt): 1000 Ft
  • Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 500 Ft
  • Egyéb kedvezmények: a 281/2007. korm. rendelet szerint


Támogatóink:


EU-Agro Kft.