A Széchenyi Falujáért Egyesület bemutatkozik

2010-2011 telén több alkalommal is találkozót tartott néhány Nagycenkért tenni akaró személy.  A beszélgetések során a település helyzetéről, sorsáról, lehetőségeiről esett szó, és  körvonalazódott egy egyesület létrehozásának lehetősége.

A májusi "Egészség és sportnapok" alatt lépett a nyilvánosság elé az Egyesület.

A bürokratikus csatákat megvívva 2011. március 25-én tizenhét alapító taggal hivatalosan is megalakult a Széchenyi Falujáért Egyesület.

Az egyesület elnöke Kecskés Zoltán, alelnöke Dr. Horváth András, titkára Szabó Zsoltné (Annamari).

Az egyesület székhelye: Nagycenk, Soproni utca 6.,
Levélcíme: Nagycenk, Soproni utca 94.
Elérhetősége: +36-30-308-4800
Számlaszáma: Rajkai Takarék: 59500337-11088293.

A sárorban Széchenyiről és a községről készült kvízkérdésekre válaszolhattak a fiatalok az SZFE szervezésében.

Az egyesület céljául tűzte ki Nagycenk és környezete kulturális, sport és környezetvédelmi fejlődésének elősegítését. Lehetőségeink szerint célunk a település számos kulturális örökségének megóvása is. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot hasonló tevékenységű egyesületekkel, csoportokkal.

Létre kívánunk hozni egy közösségi házat, amelyben  többek között tervünk egy hobbiszoba kialakítása,  ahol szeretnénk teret biztosítani tanfolyamok szervezéséhez, egészségügyi, egészség-megőrzési bemutatók, tájékoztatók, előadások, elsősegélynyújtó felkészítések tartásához. Célunk még az időskorúak felkarolása, a hátrányos helyzetbe került, katasztrófa által sújtott személyek, családok, közösségek megsegítése - részükre gyűjtés szervezése.

Az NFE által rendezett 5-6 évesek focitornája győztesének felajánlott serleget adja át Kecskés Zoltán, a Széchenyi Falujáért Egyesület elnöke.

Ausztriai testvérközségünkkel közös akciók, találkozók, rendezvények szervezése. A gazdákkal és az önkormányzattal együttműködve a település alacsonyabb rendű útjainak, földútjainak lehetőségekhez mért karbantartása, az ár és belvízvédelmi munkákban, megelőző munkákban aktív részvétel.

Céljaink eléréséért szeretettel várunk egyesületünkbe minden olyan személyt, aki a településért tenni  szeretne!

Kecskés Zoltán
elnök

 Támogatóink:


EU-Agro Kft.